• INTERNATIONAL

Användning av Autoglyms webbplats

Genom att öppna Autoglyms webbplats accepterar du följande allmänna villkor. Dessa kan komma att ändras från tid till annan.

Allmänna villkor

Autoglym äger alla varumärken, upphovsrätter och immateriella rättigheter till materialet som publiceras på webbplatsen såvida inget annat anges. Villkoren för tillträde till webbplatsen och materialet på den samma är de följande:

Du får:

  • använda och få tillgång till hela webbplatsen
  • skriva ut kopior av enskilda sidor för eget bruk

Du får inte:

  • Gör kopior på papper av eller lagra på disk eller eljest och söksystem för distribution, ändra eller förfalska på något sätt, material på webbplatsen utan särskild tillstånd till detta.
  • Kopiera, distribuera eller på annat sätt använda materialet på webbplatsen i kommersiellt syfte.
  • Avlägsna upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter i originalmaterialet från kopierat eller utskrivet material från webbplatsen.

Allmän ansvarsfriskrivning

Autoglym strävar efter att säkerställa att information på webbplatsen är både uppdaterad och riktigt. Dock lämnas inga direkta eller indirekta garantier eller framställningar kring innehållet häri.

Informationen på webbplatsen är avsedd för Autoglyms kunder.

Autoglym tar på inget sätt inget ansvar för förlust eller skada som orsakats till följd av tillit till information eller råd som ges på webbplatsen eller för typografiska eller andra fel eller underlåtenheter.

Dataskydd

Autoglym respekterar integriteten hos varje enskild besökare på webbplatsen. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) kommer inte samlas in såvida du lämnar dessa frivilligt. Alla personuppgifter som du tillhandahåller kan sparas och potentiellt användas av Autoglym nu eller i framtiden i marknadsföringssyften, marknadsundersökningar, uppföljning av försäljningsuppgifter och för att kontakta dig. För mer information, se vår sekretess- och cookie-policy.

Lagstiftning och jurisdiktion

Webbplatsen har skapats och drivs i enlighet med gällande lagstiftning i England. Vid fastställande av eventuella tvister gällande webbplatsen gäller lagstiftningen i England och Domstolar i England och Wales kommer ha exklusiv jurisdiktion.

Länkar till externa webbplatser

Autoglyms webbplats innehåller länkar till externa webbplatser. Dessa länkar anges enbart i syfte att hjälpa till att tillhandahålla ytterligare information snabbt och enkelt.

Autoglym tar inget ansvar för innehållet, produkterna eller tjänsterna som tillhandahålls av dessa länkade webbplatser. Genom att tillträda dessa kommer du vara föremål för deras Allmänna Villkor och du erkänner uttryckligen att Autoglym inte hålls ansvarig för ärekränkande, stötande eller olagligt uppförande mot andra användare, länkar eller tredje parter.

RedEye Tracking Pixel