Air-Con Cleaner

En långverkande behandling för rengöring av luftkonditioneringssystem och eliminering av dålig lukt.

Den enkla lås-och-lämna-applikationen rengör hela luftkonditioneringssystemet på under 20 minuter. 

Proffstips: behandla bilen var sjätte månad eller när bilen inte har använts på ett tag.

1) Aerosolen bör vara rumstempererad innan användning. Se till att alla fönster och dörrar är stängda och starta motorn.

2) Aktivera luftkonditioneringssystemet, inställd på låg temperatur, medelhastighet på fläkten och inre cirkulation. Se till att instrumentbrädans framåtvända luftventiler är öppna. Kör motorn under 5-10 minuter.

3) Skaka aerosolflaskan väl. Vik in de perforerade panelerna på kartongen och placera flaskan med 40 graders vinkel. Undvik att rikta flaskan mot mattan. Placera kartongen så långt fram i passagerarsidans fotutrymme som möjligt och positionera flaskan riktad in mot fotutrymmet. Tryck ner utlösaren till låspositionen. Gå ur fordonet och stäng dörrarna.

4) När flaskan är helt tom, låt systemet vara i gång under ytterligare 5 minuter, stäng sedan av motorn och öppna alla dörrar/fönster för att till fullo ventilera fordonet. Lämna dörrarna/fönstren öppna och låt fordonet värda ut under 5-10 minuter.

Q: Hur lång tid tar det att rengöra mitt luftkonditioneringssystem med RAir-Con Cleaner?
A: Den enkla lås-och-lämna-applikationen rengör hela luftkonditioneringssystemet på under 20 minuter.

Q: Hur ofta bör jag rengöra mitt luftkonditioneringssystem?
A: Vi rekommenderar att du använder Air-Con Cleaner var sjätte månad eller närhelst bilen har stått stilla under en längre period.

Product Video