Polar Blast

Ett rikt snöskum som appliceras med en högtryckstvätt eller skumpistol.

Polarblästring (Polat Blast) är ett snöskum tillgängligt i 2,5 liters förpackningar som kan appliceras med trycktvätt eller skumpistol som en förtvättbehandling. Det täcker fordonet med ett tjockt lager skum som lägger sig ovanpå lacken och försiktigt löser upp smuts och kraftiga föroreningar innan schamponering. Detta minskar risken för repor och virvlar som uppstår när svampar eller tvätthandskar förs över kraftig smuts. Polarblästring (Polar Blast) kan användas istället för schampo så länge fordonet inte är kraftigt förorenat. Se till att skölja av fordonet med vatten först för att avlägsna det översta lagret med smuts.

Den pH-neutrala blandningen kommer inte att avlägsna befintligt polermedel eller vax.

  1. Innan du sätter igång måste du se till att karossen och fälgarna har svalnat så att de går att röra och att fordonet inte utsätts för direkt solljus.
  2. Polarblästring (Polar Blast) kan blandas ut olika beroende på hur fast skum som önskas. En bra utgångspunkt är att blanda 1 dl av produkten med 5 dl vatten i din skumflaska. Justera skumpistolens inställningar efter behov för att öka eller minska mängden skum.  
  3. Spruta på Polarblästring (Polar Blast) på fordonet, börja nerifrån, och se till att alla utvändiga ytor är täckta, även glas och fälgar. 
  4. Låt Polarblästring (Polar Blast) sjunka in och börja verka på smutsen i upp till 10 minuter, men se till att det inte torkar in.
  5. Skölj rikligt nerifrån och upp.  

F: Vad är Polarblästring (Polar Blast)?
S: Polarblästring (Polar Blast) är ett snöskum som kan appliceras med trycktvätt eller skumpistol. Det täcker fordonet med ett tjockt lager skum som lägger sig ovanpå lacken och försiktigt löser upp smuts och föroreningar innan schamponering. Detta minskar risken för repor och virvlar som uppstår när svampar eller tvätthandskar förs över kraftig smuts. Polarblästring (Polar Blast) kan användas istället för schampo om fordonet inte är kraftigt förorenat. Säkerställ att skölja av fordonet med vatten först för att avlägsna det översta lagret med smuts.

F: Är Polarblästring (Polar Blast) pH-neutralt?
S: Ja, det är pH-neutralt och kommer därför inte att avlägsna vax.

F: Kan jag använda Polarblästring (Polar Blast) istället för schampo?
S: Polarblästring (Polar Blast) har främst tagits fram som en ny förtvättsprodukt. Genom att använda det innan ditt vanliga Autoglym-schampo kommer du lösa upp kraftig nedsmutsning och kraftiga föroreningar och börja lösa upp trafikfilm. Det kommer märkbart minska risken för att föroreningar repar din lack när du arbetar in schamposkummet med en svamp eller tvätthandske.

Vi rekommenderar bara att använda det istället för ett schampo om din lack är väldigt lätt förorenad. Under dessa förutsättningar ska du säkerställa att du sköljer av fordonet först för att avlägsna alla kraftigare föroreningar.

Polarblästring (Polar Blast) har tagits fram för att appliceras med högtryckstvätt och vi rekommenderar inte att använda det från en hink.

F: Ska jag arbeta in skummet som skapas från Polarblästring (Polar Blast)?
S: Vi rekommenderar inte att gnugga det som en del av en förtvättsprocess. Låt produkten verka på lacken i upp till 10 minuter. Detta tillåter Polarblästring (Polar Blast) att mjuka och lösa upp nedsmutsning på ett säkert sätt innan du sköljer av det med din högtryckstvätt.

Om din bil bara är lätt nedsmutsad och du använder det istället för schampo, skölj av fordonet först innan Polarblästring (Polar Blast) appliceras. Du kan antingen låta det verka och skölja av det utan att arbeta in det eller arbeta in det med en svamp eller tvätthandske innan du sköljer av det.

F: Vilken spädningsgrad rekommenderas för Polarblästring (Polar Blast)?
S: Detta beror verkligen på flera olika faktorer däribland hur mycket skum vill skapa, inställningarna på din högtryckstvätt och hårdheten på vattnet som du använder.

För att sammanfatta har produkten utvecklats för att fungera ordentligt med 1 del Polarblästring (Polar Blast) till 10 delar vatten. Vi har sett väldigt goda resultat vid en spädningsgrad på 1:5.

Förspäd för att skapa ca ½ liter utspädd lösning och fyll flaskan i din skumpistol.

F: Kan jag använda den här produkten i en hink istället för med en högtryckstvätt?
S: Polarblästring (Polar Blast) är utvecklat för användning med skumpistol kopplad till en högtryckstvätt. Vi rekommenderar inte at använda den här produkten i en hink.

Polar Blast (263.74 kB)

Product Video